DORADZTWO ZAWODOWE 
CIEKAWE MATERIAŁY DOTYCZĄCE DORADZTWA ZAWODOWEGO

 Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.
Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8.
W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie. Zmieniający się rynek pracy Rynek pracy to miejsce, gdzie spotykają się pracodawcy poszukujący pracowników oraz pracownicy, którzy oferują swoje wykształcenie, umiejętności, doświadczenie. 
Jakie zawody będą potrzebne w przyszłości, by znaleźć zatrudnienie?
 - film na YouTube "Współczesny Rynek Pracy": https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc
 - film na YouTube "Rynek pracy w Polsce.
Stan obecny, wyzwania i prognozy na przyszłość": https://www.youtube.com/watch?v=F0652xhlFVw - film na YouTube "Rynek pracy w Polsce - najbliższa przyszłość": https://www.youtube.com/watch?v=whLAoI6B7LE 
 Jaki jestem? Oto jest pytanie …. Moje mocne i słabe strony. Zachęcam państwa do wykonania testu Kwestionariusz inteligencji wielorakich Sprawdź, jakie są twoje mocne strony :) 
Pamiętaj, że test jest wskazówką dotyczącą twojej dominującej inteligencji. Ważna jest obserwacja siebie i ocena efektów swoich działań, które też świadczą o tym, z jakiej inteligencji najczęściej korzystasz i dzięki której osiągasz sukcesy. 
Wyniki testu traktuj jako sugestie: co możesz w sobie rozwijać lub na jakich mocnych stronach polegać. 
 Wypełnij poniższy kwestionariusz, przypisując wartość liczbową każdemu stwierdzeniu, które twoim zdaniem jest prawdziwe w odniesieniu do ciebie. Jeśli w pełni się z nim zgadzasz, postaw cyfrę 5. Jeżeli sądzisz, że nie masz z nim nic wspólnego - wstaw 0. Użyj cyfr od 5 do 0, aby określić stopień prawdziwości poszczególnych stwierdzeń. Wyniki wpisz w odpowiednie pola dla każdego typu inteligencji, a następnie wypełnij koło wielorakiej inteligencji. 
 1. Posiadam uzdolnienia manualne ................ 
2. Posiadam dobre wyczucie kierunku ................ 
3. Posiadam naturalną umiejętność rozwiązywania sporów między przyjaciółmi ................ 
4. Łatwo zapamiętuję słowa piosenek ................ 
5. Potrafię wyjaśniać w prosty sposób trudne zagadnienia ................ 
6. Robię wszystko krok po kroku ................ 
7. Dobrze znam samego siebie i rozumiem, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej ................ 
8. Lubię ćwiczenia grupowe i spotkania towarzyskie ................ 
9. Dobrze uczę się, słuchając wykładów i wywodów innych ludzi ................
10. Słuchając muzyki, doznaję zmian nastroju ................ 
11. Lubię krzyżówki, łamigłówki i problemy logiczne ................ 
12. Tablice, zestawienia i pomoce wizualne odgrywają dla mnie ważną rolę podczas uczenia się ...........
13. Jestem wrażliwy na nastroje i uczucia otaczających mnie ludzi ................ 
14. Najlepiej uczę się, kiedy muszę wziąć się w garść i zrobić coś samemu ................ 
15. Zanim zechcę się czegoś nauczyć, muszę zobaczyć, jaką będę miał z tego korzyść ............... 
16. Podczas nauki i rozmyślań lubię spokój i samotność ................ 
17. Potrafię usłyszeć poszczególne instrumenty w złożonych utworach muzycznych ................ 
18. Łatwo przychodzi mi wywołanie w wyobraźni zapamiętanych i wymyślonych obrazów ................ 
19. Posiadam bogaty język i potrafię się nim posługiwać ................ 
20. Lubię robić notatki ................ 
21. Posiadam dobre poczucie równowagi i lubię ruch fizyczny ................ 
22. Potrafię dostrzegać strukturę przedmiotów i związki między różnymi rzeczami ................
23. Potrafię pracować w zespole i korzystać z cudzych doświadczeń ................ 
24. Jestem dobrym obserwatorem i często zauważam rzeczy uchodzące uwadze innych ................ 
25. Często bywam niespokojny ................ 
26. Lubię pracować lub uczyć się niezależnie od innych ................ 
27. Lubię komponować muzykę ................ 
28. Potrafię radzić sobie z liczbami i problemami matematycznym ................ 

 KLUCZ DO KWESTIONARIUSZA WIELORAKIEJ INTELIGENCJI 
 typy inteligencji stwierdzenia suma punktów 
 Lingwistyczna 5 9 19 20  Punkty ........................
 Matematyczno- logiczna 6 11 22 28  Punkty ........................ 
 Wizualno- przestrzenna 2 12 18 24  Punkty ........................ 
 Muzyczna 4 10 17 27 Punkty ........................ 
 Interpersonalna 3 8 13 23 Punkty ........................ 
 Intrapersonalna 7 15 16 26 Punkty ........................ 
 Kinestetyczna 1 14 21 25 Punkty ........................

 Inteligencja matematyczno-logiczna – to właśnie ten rodzaj inteligencji, badają znane nam testy IQ. Odpowiada za dostrzeganie powtarzających się wzorców i różnych prawidłowości. Pozwala łatwiej rozwiązywać łamigłówki. Osoby o wysokiej inteligencji logiczno-matematycznej kochają eksperymentować i kombinować. Potrafią także myśleć na wysokim poziomie abstrakcji. 

Inteligencja kinestetyczna (ruchowa) – odpowiada za koordynację ruchową. Pozwala na szybsze uczenie się różnych manewrów. Osoby, u których dominuje ten rodzaj inteligencji, uwielbiają poznawać nowe ruchy (na przykład taneczne), budować rzeczy lub grać w gry wymagające aktywności fizycznej.
 Inteligencja muzyczna – osoby uzdolnione muzycznie charakteryzują się posiadaniem dobrego słuchu, dlatego też łatwiej przychodzi im nauka śpiewu, czy gry na instrumencie. Są bardzo wrażliwe na muzykę. Wiedzą, jak wyrazić siebie za pomocą dźwięków.

 Inteligencja lingwistyzna (językowa) – jest podobna do muzycznej, ale dotyczy języka. Pozwala na posługiwanie się bogatym słownictwem. Czyni człowieka wrażliwym na słowa. Ułatwia i przyspiesza naukę języków obcych. Osoby o wysokiej inteligencji językowej lepiej wyrażają siebie i zapamiętują informacje w formie słów.
 
Inteligencja wizualno-przestrzenna – odpowiada za rozpoznawanie kształtów, wzorów, miejsc. Ułatwia poruszanie się w przestrzeni. Osoby o wysokiej inteligencji przestrzennej potrafią docenić sztukę i wyobrażać sobie trudne, abstrakcyjne kształty i miejsca.

 Inteligencja interpersonalna – odpowiada za kontakty międzyludzkie. Ułatwia odczytywanie intencji i motywów innych ludzi. Pomaga odnaleźć się w towarzystwie. Wiąże się z inteligencją emocjonalną i empatią. Osoby o rozwiniętej inteligencji interpersonalnej charakteryzują się umiejętnością perswazji. Inteligencja intrapersonalna – to zdolność rozumienia siebie samego, swoich potrzeb, emocji i motywów. Osoby, u których dominuje ten rodzaj inteligencji, potrafią zmotywować się i posiadają silną wolę do działania. Często są skrytymi indywidualistami oraz bywają wstydliwe. Mówi się, że ten rodzaj inteligencji jest najważniejszy, ponieważ odpowiada za samoaktualizację, czyli dążenie człowieka do pełnej realizacji jego potencjału. 

Jesteś najbardziej szczęśliwy oraz odnosisz największe sukcesy, gdy rozwijasz się, uczysz i żyjesz w sposób, który najlepiej wykorzystuje Twoje mocne strony, a więc te rodzaje inteligencji, które są najbardziej rozwinięte. Inteligencje można doskonalić i rozwijać. Nikt nie rodzi się z ich określonym poziomem. Mamy na nie wpływ. Poprzez odpowiednie ćwiczenia i działania, możemy zostać geniuszami w danych dziedzinach
Informator o szkołach ponadpodstawowych z powiatu bialskiego na rok 2022/2023 Kuratorium Oświaty w Lublinie:
Informator

Terminy rekrutacji do szkół:
Terminy
Przed rekrutacją warto jeszcze przeczytać artykuły dotyczące: 
1. Zawody potrzebne na rynku pracy 
2. Co warto wiedzieć o szkołach 

Dodatkowo zachęcam do wykonania przez uczniów, a także wszystkich chętnych testu osobowości, który określi nam nasze predyspozycje do podjęcia nauki w wybranym zawodzie 
 Prognoza zapotrzebowań na pracowników 
Jak policzyć punktację w rekrutacji
Copyright ©2021 Smoni1.ndl.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem